Publicitate

ULTIMA PROMISIUNE a lui Ceauşescu. IATA CE VISA DICTATORUL să se întâmple !

ULTIMA PROMISIUNE a lui Ceauşescu. IATA CE VISA DICTATORUL să se întâmple !
Publicitate

La finalul cincinalului al 9 lea, în România nu vor exista ”bogaţi pe seama exploatării muncii altora”, promitea Ceauşescu în noiembrie 1989.
”Nu putem admite în niciun fel ca în societatea noastră să se ajungă într-o formă sau alta la o concentrare a bogăţiei în mâna câtorva şi la creşterea numărului săracilor. (…) În nici un caz nu se pune problema – şi societatea noastră nu trebuie sa admita – ca raportul intre veniturile mari si mici sa atinga un asemenea nivel incat sa se acumuleze la un pol bogatii si la altul saracii (…)Unii se întreabă: ce este rău daca o sa avem şi noi şomeri cum există în ţările capitaliste? Asta îmi reaminteşte ce spunea, desigur, în secolul trecut, Caragiale – de ce să nu avem şi noi faliţii nostri? Sigur, o asemenea abordare nu este socialista”, mai spunea Ceauşescu.
Cu o lună înainte de Revoluţia din decembrie 1989, Ceauşescu a adunat la Bucureşti, la cel de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român, peste 3300 de delegaţi. În faţa audienţei, timp de şase ore, Ceauşescu şi-a rostit cel mai lung discurs din carieră: Raport la al IV-lea Congres al PCR. Dictatorul a vorbit aproape trei ore despre marile realizări din primele cincinale şi alte trei despre ceea ce urma să aibă parte România în al 9 lea cincinal, după 1990.
După visurile măreţe ale dictatorului, în anii 1991-1995 România ar fi urmat să cunoască cea mai mare dezvoltare economică şi socială, iar cincinalul al 9 lea se voia cincinalul de aur, ”faza superioară a Programului de făurire a societăţii socialiste multilaterar dezvoltatate“.
”În cincinalul 1991-1995 se vor asigura dezvoltarea armonioasă a tuturor ramurilor economiei naţionale, eliminarea unor contradicţii care au apărut în dezvoltarea diferitelor ramuri şi lichidarea unor rămâneri în urmă, asigurând o asemenea creştere a economiei naţionale care să satisfacă în condiţii tot mai bune necesităţilor economico-sociale de bună aprovizionare şi de export, cerinţă fundamentală a înaintării ferme a României spre noi culmi de progres şi civilizaţie”, spunea dictatorul Ceauşescu la ultimul congres al PCR.

O ţară care sa aiba peste 8 milioane de salariaţi, investiţii de 1,7 miliarde de lei vechi, 35 de milioane de oi, un produs naţional brut de 1,6 miliarde de lei. Acestea au fost previziunile şi promisiunile lui Ceauşescu pentru cel de-al IX-lea cincinal (1991-1995), făcute cu prilejul ultimului Congres PCR.

Producţie industrială mai mare cu 50% şi finalizarea sistemului de irigaţii
Realizările promise de Ceauşescu vizau absolut toate domeniile de activitate.
”Productia – marfa industriala – urmează să crească cu 30-50%, dar este necesar să avem în vedere că, în cadrul dezbaterilor în partid şi cu întregul popor, s-a subliniat că este necesar să considerăm acest spor ca minim – şi trebuie să acţionăm pentru o creştere mai accentuată(…). Având în vedere rezervele existente, până în 1995, producţia de lignit şi cărbune trebuie să ajungă la circa 80 milioane tone, iar cea de huilă cocsificabilă la peste 20 de milioane de tone, asigurându-se cel puţin 90% din necesarul de carbune cocsificabil. Va trebui să creasca producţia de metale neferoase, care trebuie să asigure în intregime, necesarul economiei naţionale”, promitea dictatorul.
După promisiunile lui Ceauşescu, până în 1995 ar fi urma să se realizeze irigarea a cel puţin 6 milioane de hectare:
Este necesar să asiguram înfaptuirea în cele mai bune condiţii a programului de irigaţii şi amenajări funciare, astfel încât până în 1995 să se realizeze irigarea acel puţin 6 milioane de hectare, urmând ca până în anii 2000 să încheiem organizarea întregului sistem naţional de irigatţi, care va ajunge la circa 7-7,5 milioane de hectare teren agricol, din care cel putin 5,5 milioane hectare teren arabil”.
O tara cu 700.000 de apartamente !
În discursul său, Ceauşescu a prezentat principalii indicatori ai dezvoltării României în cincinalul al 9 lea. Aceştia prevedeau o Românie cu peste 8 milioane de salariaţi, un produs social în 1995 de peste 3,2 miliarde lei, un venit naţional în 1995 de peste 1,4 miliarde lei şi un produs naţional brut de aproape 1,7 miliarde lei, până în 1995. Din fondul statului ar fi urmat să fie construite până la finalul celui de-al 9 lea cincinal 700.000 de apartamente.
loading...

Publicitate

Adauga si tu un comentariu!

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published.